th.s bs Nguyễn Thái Duy

Tác giả
Nguyễn Thái Duy

Với 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Đào tạo hơn +1000 học viên tốt nghiệp

+500 bài viết chia sẽ kinh nghiệm

Đảm bảo 100% chất lượng

(test gia diện author)