Tin Tức

Chủ Đề Chính

Các Hoạt Động

hoc phan phat trien ban than va tinh chuyen nghiep Trang Chủ

Phát triển bản thân và Tính chuyên nghiệp

Học phần này sẽ trang bị cho sinh viên các kỹ năng và kiến  thức cần thiết để nhận thức được năng lực của bản thân, học  tập gắn với thực hành phản hồi và phát triển chuyên môn  liên tục và xây dựng được kế hoạch phát triển cá nhân để  theo đuổi sự nghiệp trong ngành y.

 Học phần được thiết kế  cải thiện các tư duy phân tích, biện chứng, năng lực giao  tiếp chuyên môn, tìm hiểu những vấn đề sức khỏe và các  yếu tố quyết định chăm sóc để từ đó đưa ra những ý tưởng,  đề xuất nghiên cứu cải tiến chất lượng, lấy người bệnh làm  trung tâm trong môi trường trải nghiệm thực tiễn. (Xem thêm…)

 

Xuất bản

Trung tâm phát triển chương trình đào tạo và Tư vấn nhân lực y tế đã xuất bản các sách. Atlas giải phẫu người chú giải và trắc nghiệm (2014, tái bản 2017); Trắc nghiệm thực hành Mô học (2015); Mô học (2016). (Xem thêm…)

atlas giai phau nguoi Trang Chủ
hoat dong nghien cuu Trang Chủ

Nghiên cứu

Từ 2006 đến nay, PGS.TS. Bùi Mỹ Hạnh giữ những vị trí chủ đạo (chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm, phó trưởng ban, chuyên gia kĩ thuật) trong nhiều dự án, nghiên cứu đổi mới giáo dục của Bộ Y tế như: Nghiên cứu yếu tố nguy cơ gánh nặng biến chứng, chẩn đoán, điều trị và dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu ở bệnh nhân phẫu thuật, Xây dựng công cụ hỗ trợ đào tạo chuyên ngành Y bằng multimedia  (xem thêm…)

Đào Tạo

Hoạt động đào tạo của Trung tâm phát triển chương trình đào tạo và Tư vấn nhân lực y tế.

hoat dong dao tao 01 copy Trang Chủ

Tầm Nhìn

Trung tâm Phát triển Chương trình đào tạo và Tư vấn Nhân lực Y tế hướng tới thúc đẩy phát triển chương trình giáo dục cho sức khỏe để tạo dựng một xã hội học tập vì sức khỏe trong bối cảnh hội nhập..

Sứ Mệnh

Hàn gắn các khoảng trống giáo dục phát triển nguồn nhân lực y tế qua hành động hỗ trợ và đưa ra những vấn đề cấp thiết vào vận động chính sách và xây dựng năng lực..