Giới thiệu học phần Phát Triển Bản Thân Và Tính Chuyên Nghiệp

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này sẽ trang bị cho sinh viên các kỹ năng và kiến thức cần thiết để nhận thức được năng lực của bản thân, học tập gắn với thực hành phản hồi và phát triển chuyên môn liên tục và xây dựng được kế hoạch phát triển cá nhân để theo đuổi sự nghiệp trong ngành y.

Học phần phát triển bản thân và tính chuyên nghiệp được thiết kế cải thiện các tư duy phân tích, biện chứng, năng lực giao tiếp chuyên môn. Qua đó giúp sinh viên y khoa tìm hiểu những vấn đề sức khỏe và các yếu tố quyết định chăm sóc để từ đó đưa ra những ý tưởng, đề xuất nghiên cứu cải tiến chất lượng, lấy người bệnh làm trung tâm trong môi trường trải nghiệm thực tiễn.

 

MỤC ĐÍCH

Khóa học này sẽ cung cấp các cơ hội để nhận biết, kinh nghiệm và đánh giá được các vấn đề đạo đức và pháp lý; kỹ năng quản lý cần thiết để hoạt động trong một môi trường thực hành hiệu quả và bao gồm lấy người bệnh làm trung tâm; tầm quan trọng của việc học tập phản hồi và phát triển chuyên môn liên tục.

MỤC TIÊU

 1. Chứng minh được khả năng quản lý, phát triển bản thân và nghề nghiệp trong hệ thống y tế
 2. Chứng minh được năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm, năng lực giải quyết vấn đề và ra quyết định và năng lực phản hồi thông tin
 3. Hình thành năng lực học tập suốt đời
 4. Phân tích được mối quan hệ biện chứng giữa học gắn với thực hành để cải thiện chất lượng y tế
 5. Hình thành tác phong chuyên nghiệp, đạo đức trong thực hành và chuyên môn
 6. Báo cáo kế hoạch nghiên cứu phát triển hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

design thinking 02 Giới thiệu học phần Phát Triển Bản Thân Và Tính Chuyên Nghiệp

DANH MỤC BÀI GIẢNG

 1. Bài 01: Báo cáo kế hoạch R&D phục vụ mục tiêu phát triển bền vững
 2. Bài 02: Làm việc độc lập – có sự giám sát và Làm việc nhóm trong hệ sinh thái số
 3. Bài 03: Kỹ năng học tập suốt đời (LLL-Lifelong learning)
 4. Bài 04: Phân tích nguyên nhân gốc rễ và báo cáo sự cố y khoa – Seminar về Phát triển bản thân và Phát triển sự nghiệp
 5. Bài 05: Phát triển bản thân: Tư duy thiết kế và sáng tạo trong thực hành y khoa
 6. Bài 06: Nghiên cứu và cải thiện chất lượng

 

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*