Trung tâm Phát triển Chương trình đào tạo và Tư vấn Nhân lực Y tế là một đơn vị học thuật trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập theo quyết định số 2058/QĐ-ĐHYHN của Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội, ngày 9-7-2012. 

Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm là nghiên cứu thiết kế phát triển chương trình giáo dục y học nhằm đảm bảo thực hịên đổi mới giáo dục theo hướng đảm bảo chất lượng và hiệu quả cho tất cả các bên liên quan đến giáo dục y học. 

Trung tâm coi tích hợp nghiên cứu, tư vấn quản lý, xây dựng năng lực và vận động chính sách về phát triển chương trình giáo dục sức khoẻ con người là bộ công cụ chủ yếu để hoàn thành sứ mệnh của mình với những ý tưởng thực tế, sáng tạo và chuẩn mực vì sự phát triển chất lượng đào tạo nhân lực y tế.

Tầm nhìn

Trung tâm Phát triển Chương trình đào tạo và Tư vấn Nhân lực Y tế hướng tới thúc đẩy phát triển chương trình giáo dục cho sức khỏe để tạo dựng một xã hội học tập vì sức khỏe trong bối cảnh hội nhập.

Sứ mệnh

Hàn gắn các khoảng trống giáo dục phát triển nguồn nhân lực y tế qua hành động hỗ trợ và đưa ra những vấn đề cấp thiết vào vận động chính sách và xây dựng năng lực.

Mục tiêu

• Thực hiện những nghiên cứu và điều tra có chất lượng về nhu cầu chăm sóc sức khỏe
• Tăng cường nhận thức về trách nhiệm xã hội của tất cả các bên liên quan bằng việc vận động chính sách, thực hiện truyền thông và  liên kết
• Thúc đẩy sự tham gia của tất cả các bên liên quan vào quá trình phát triển và ra quyết định
• Thúc đẩy việc trao đổi kiến thức giữa các hợp tác quốc tế, hội thảo chuyên đề, hội nghị
• Hỗ trợ về đào tạo cho tất cả các bên liên quan về phát triển chương trình đào tạo bao gồm lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu, quản lý phát triển nội dung, phương pháp giảng dạy, giám sát và đánh giá
telehealth kham chua benh tu xa 1024x576 Giới thiệu Trung tâm phát triển chương trình đào tạo và Tư vấn nhân lực y tế

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

NGHIÊN CỨU

Thực hiện nghiên cứu, phân tích, điều tra trong các lĩnh vực đào tạo phát triển nhân lực y tế.

Truyền thông

Tăng cường nhận thức về trách nhiệm xã hội của tất cả các bên liên quan bằng việc vận động chính sách, thực hiện truyền thông và  liên kết

PHÁT TRIỂN

Hỗ trợ tất cả các bên liên quan tham gia vào quá trình phát triển và ra quyết định.

Hỗ trợ

Hỗ trợ trao đổi kiến thức và kết nối mạng lưới với các đối tác tại Việt Nam, trong Khu vực và Quốc tế.

z2858671547315 db9e4a7955cc5e0f8d59ea268672a29a 768x1402 Giới thiệu Trung tâm phát triển chương trình đào tạo và Tư vấn nhân lực y tế
Lãnh đạo đương nhiệm
PGS TS BS Bui My Hanh 01 Giới thiệu Trung tâm phát triển chương trình đào tạo và Tư vấn nhân lực y tế

         PGS.TS.BS BÙI MỸ HẠNH

  • Giảng viên cao cấp – Bộ môn Lao và Bệnh phổi, Trường Đại học Y Hà Nội.
  • Giám đốc Trung tâm Phát triển chương trình đào tạo và Tư vấn nhân lực y tế.
  • Trưởng khoa Thăm dò chức năng
  • Trưởng đơn vị Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế,  Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
 

Địa chỉ liên hệ

Trung tâm Phát triển Chương trình đào tạo và Tư vấn Nhân lực Y tế 

01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội