KHẢO SÁT

TÍNH SẴN SÀNG THAM GIA
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG Y TẾ

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

BẢNG KHẢO SÁT

GỞI KHẢO SÁT

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

- hoàn toàn không đồng ý
- không đồng ý
- không ý kiến
- đồng ý
- rất đồng ý

- hoàn toàn không đồng ý
- không đồng ý
- không ý kiến
- đồng ý
- rất đồng ý

- hoàn toàn không đồng ý
- không đồng ý
- không ý kiến
- đồng ý
- rất đồng ý

- hoàn toàn không đồng ý
- không đồng ý
- không ý kiến
- đồng ý
- rất đồng ý

- hoàn toàn không đồng ý
- không đồng ý
- không ý kiến
- đồng ý
- rất đồng ý

- hoàn toàn không đồng ý
- không đồng ý
- không ý kiến
- đồng ý
- rất đồng ý

- hoàn toàn không đồng ý
- không đồng ý
- không ý kiến
- đồng ý
- rất đồng ý

1. Bạn đã có mong đợi đúng về lợi ích của hệ thống lưu trữ data: cloud-based, LAN server

2. Đơn vị bạn đã có kế hoạch chi tiết triển khai "chuyển đổi số" theo thời gian?

3. Nội bộ đơn vị bạn đã có sự đồng thuận từ cấp quản lý cho sự chuyển đối số?

4. Đồng nghiệp của bạn đã sẵn sàng và chuẩn bị để đào tạo về chuyển đổi số (bao gồm công cụ đào tạo - quy trình, tham gia vào các phòng ban liên quan)

5. Đơn vị của bạn đã chuẩn bị nguồn lực, tài chính đủ để vận hành hệ thống chuyển đổi số?

6. Đơn vị bạn đã chọn được đối tác kỹ thuật hay đơn vị cung cấp ứng dụng, marketing để thực hiện chuyển đổi số?

7. Đơn vị bạn đã chuẩn bị đủ công cụ, tài liệu, kênh truyền thông để hướng dẫn cho người bệnh thực hiện chuyển đổi số?

Gởi phản hồi

Số 1 Tôn Thất Tùng – Đống Đa – Hà Nội

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI